Kursbeskrivning
Utbildning - Dag 1:
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning  
  • Det kommunala uppdraget (Primär/Landsting)
  • Samverkan med politiken
  • Intern styrning- och kontroll
  • Målstyrning- och nyckeltal
Utbildning – Dag 2:
  • Informationshantering
  • Omvärldsbevakning
  • Framtidens ekonomroll
Utbildningar från PwC Academy